To see this page as it is meant to appear, please enable your Javascript! [Reciting the story of Karkotaka, the serpent, of Damayanti and Nala, and of the royal sage, King Rituparna, destroys the evil effects of the … He was also very fond of playing dice, but not adept at it. ಸ್ವಯ೦ವರದ ಹಿ೦ದಿನ ದಿನ, ದಮಯ೦ತಿಯು ಗೂನು ಬೆನ್ನಿನ, ಕರ್ರಗಿನ ಸೇವಕನೋರ್ವನನ್ನು ಇದಿರುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. Madhavan, later remade in Hindi … ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಭೀಷ್ಮಕ ರಾಜ ದಮಯಂತಿಯ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದನು. ನಳಮಹಾರಾಜನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವೀರೋಚಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬ೦ದನು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕಾಡುವುದು ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. Rituparna embraced Nala happily, and Nala taught him the knowledge of horses. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಳ ಅವನಿಗೆ ಅಶ್ವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು (ಕುದುರೆ ಓಡಿಸುವ ಕಲೆ) ಕಲಿಸಿದನು. ನಳ ದಮಯಂತಿಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆ : Olden Golden Love story of Nala-Damayanti in Kannada. She was the daughter of Bhima (not the Pandava one) and a princess of the Vidarbha Kingdom, who married King Nala of the Nishadha Kingdom. Like unto a very god, Nala sported with Damayanti in romantic woods and groves. ಇಂತಹ ಹಾಲು ಜೀನಿನಂತೆ ಇದ್ದ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೇ? Nala wanted to marry Damayanti, the beautiful daughter of king Bhima. Nala Damayanti is said to be one such story. The main characters in the story are Nala, who is the king of Nishadha, Damayanti, the princess of Vidarbha, the demon Kali, and King Rituparna. ONCE upon a time there reigned in Nishadha 1 a great rajah of choicest virtues whose name was Nala. He asks the sage whether he has ever heard of a worse tragedy. ಆದರೆ ಅವಳು ತವರಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಚೇದಿರಾಜನ ರಾಣಿಯ ದಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಂಕಣವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ…. Mahabharata, the great epic of India, holds many stories related to various emotions of a human being. ದಮಯ೦ತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, "ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀನೇಕೆ ನನಗೆ ವಿದರ್ಭ ದೇಶದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಿರುವೆ? ನಳಮಹಾರಾಜನ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಆತನ ಸಹೋದರನಾದ ಕುವರನು ಸಹಿಸದಾದನು. ಕುವರನು ತನ್ನೊ೦ದಿಗೆ ಪಗಡೆಯಾಟವನ್ನಾಡುವ೦ತೆ ನಳಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಪ೦ಥಾಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡಿದನು ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ನಳಮಹಾರಾಜನು ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. Unfortunately, the millionaire dies of indigestion the day Ramji arrives, leaving him jobless with an expired visa. Nal-Damayanti : A Play in Kannada by Shri Haradi Mahabala (Nala), Shri Ganesha Nayak (Damayanti), Ms. Prateesha, Shri Cherkadi Madhaba Nayaka, Shri Sanjeeva, Subarna, Shri Krishnamurthi Urala (Queen), Shri Sashikanta, Shri Vittala Acharya and Shri Basava Matkala ನಳನ ಪಾಕ ಕಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೈರುಚಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸೋತಿದ್ದರು. Arjun decided to go to Indralok to learn the art of using Divya Shastra (Divine Weapon). ಗೂಢಾಚಾರರ ಮೂಲಕ ದಮಯಂತಿಯ ತಂದೆ ಭೀಷ್ಮಕನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಾಡು ಪಾಲಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಿತು. ನಳ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ನಂತರ ದಮಯಂತಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಳ ನಾಳೆಯ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗತೊಡಗಿದನು. ಅದಕ್ಕಾತ ಆ ಹಂಸವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ದಮಯಂತಿಯ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರೇರೆಪಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ದಮಯಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ದು:ಖವಾಯಿತು. Wars were fought, curses have been thrown all in the name of Love. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರವೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಮಯಂತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದ ದೇವೇಂದ್ರ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧನಾದನು. ನಳನ ಸಹೋದರನಾದ ಪುಷ್ಕರನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ನಳ ಹಾಗೂ ದಮಯ೦ತಿಯರು ಅರಣ್ಯವೊ೦ದನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. "ಸೋಮವಾರದ ರಾಶಿಫಲ: ಮೇಷ-ಮೀನದವರೆಗಿನ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ". ಜೂಜಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಾ ನಳರಾಜ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುಂಡಿನಪುರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಪತ್ನಿ ದಮಯಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಡು ಸೇರಿದನು. ಅ೦ತಿಮವಾಗಿ, ನಳ ಹಾಗೂ ದಮಯ೦ತಿಯರು ಪುಷ್ಕರನೆ೦ಬ ಪುತ್ರನೋರ್ವನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಳರಾಜನಿಗೆ ಅತೀವ ನಿರಾಸೆಯಾಯಿತು. The birds told Nala from the air, "We are the dice taking the form of birds and we have come to take away your clothes." A Bhakti rendition of Nala-Damayanti: Todarmal’s ‘Nector of Nal’s life’ describes the famous story of Nal and Damayanti. ಕುತೂಹಲವೇ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ತಾನು ಯಾವುದೇ ಪುರುಷನೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಾಗಲೀ, ಸ೦ಭಾಷಿಸುವುದಾಗಲೀ, ಬೆರೆಯುವುದಾಗಲೀ ಮಾಡಲಾರೆ ಎ೦ಬ ನಿಬ೦ಧನೆಯೊ೦ದಿಗೆ ದಮಯ೦ತಿಯು ಅಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮು೦ದುವರಿಸತೊಡಗುತ್ತಾಳೆ. ಪೇಯಿಂಟ್ ಬ್ರೆಷ್‌ ಬಳಸಿ ಅರಿಶಿಣ ಶಾಸ್ತ್ರ: ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಸ್ಕ್ ಏಕೆ, ಅಲ್ವಾ? The character is also found in other Hindu texts by many authors in numerous Indian languages. He is possessed by the demon Kali.He was also a great cook and wrote … ಮೊದಲೇ ಆಕೆ ಮುಖ ನೋಡದೆ ನಳನನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. The story includes themes of love, deceit and war. ನಳ್ ದಮಯಂತಿ ಕಥ: Story of Nala Damayanti (Kannada) by ಜಯದಯಲ ಗೋಯನ್ದ್ಕ (Jaya Dayal Goyandka) ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೇನೆ೦ದರೆ, ನಳನಿಗೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ದಮಯ೦ತಿಯ ಎರಡನೆಯ ಸ್ವಯ೦ವರದ ವೃತ್ತಾ೦ತವು ತಿಳಿದಾಗ, ಆತನು ಖ೦ಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಮಯ೦ತಿಗಾಗಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎ೦ಬುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Although the film's shooting was supposed to begin few weeks ago, it got delayed since the heroine wasn't finalized. With Madhavan, Geethu Mohandas, Shrutika, Sriman. ಕುವರನು ಆಗ ಮಹಾರಾಜನ ಪದವಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ನಳನನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಿ೦ದ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Nala, a character in Indian mythology, is the king of Nishadha Kingdom and the son of Veerasena. ನೀನೀಗಲೇ ಅಯೋಧ್ಯಾ ನಗರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜನಾದ ಋತುಪರ್ಣನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗು ಹಾಗೂ ನೀನು ಬಾಹುಕನೆ೦ಬ ಹೆಸರಿನ ಓರ್ವ ಸಾರಥಿಯೆ೦ದು ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೋ. ನಳನನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಸರ್ಪ “ಮಹಾರಾಜ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು…” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿತು. ನಳನು ಭೀಮ ಮಹಾರಾಜನ ಸು೦ದರ ಪುತ್ರಿಯಾದ ದಮಯ೦ತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಬಯಸಿದ್ದನು. ದಮಯಂತಿ ಇಷ್ಟೋತ್ತಿಗೆ ಅವಳ ತವರಿಗೆ ತಲುಪಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ನಳರಾಜ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಮ್ಮೆ ನಳರಾಜನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬೇಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಕೋಟಕ ಸರ್ಪ ಬಿದ್ದಿತು. ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ, ಭೀಮ ಮಹಾರಾಜನು ತನ್ನ ಪುತ್ರಿಯಾದ ದಮಯ೦ತಿಗಾಗಿ ಸ್ವಯ೦ವರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದನು. ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್-ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಚಿತ್ರ! Follow Me On : Facebook | Instagram | YouTube | Twitter, My Books : Kannada Books | Hindi Books | English Books. It is said that Pandavas lost everything in the game of dice and were sent to exile. ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ನಳ ದಮಯಂತಿಯರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 'ಮಂಗಳವಾರದ ರಾಶಿಫಲ: ಮೇಷ-ಮೀನದವರೆಗಿನ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ '. ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈಗಿನ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಾನವಳಾದ ನಾನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. The language of the Naishadha Charita is highly elaborate and polished, with continual play upon words and variety of metres. [4] Damayanti did not know him, so Nala sent his swan to her. Post author: Director Satishkumar; Post category: Kannada Stories / Kannada Stories - Poems and Articles / Mythological Love Stories Kannada ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ ದಮಯ೦ತಿಯು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾಳೆ. Actor Vishnuvardhan who acted in films like Prema Ishq Kadhal and Second Hand, has changed his name to Sree Vishnu. ಮಹಾಭಾರತದ ವೀರ ಯೋಧ 'ಅರಾವಣನ' ರೋಚಕ ಕಥೆ. ���It is inspired from the original tale from Mahabharata. ನಂತರ ನಳನನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮಾರನೇ ದಿನ ದಮಯಂತಿ ಮಾಲೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಳನನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಲಾಗದೆ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾದಳು. ನೀನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ೦ಧಿಸುವೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವೆ. Description. – How to develop Winning Attitude in Kannada – Kannada Motivational Article. “ನಾನು ದಮಯಂತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆಯೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಆಕೆ ಅತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ…” ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಳರಾಜ ದಮಯಂತಿಯ ಸೀರೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಹರಿದು ಅದರಿಂದ ತನ್ನ ಮಾನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋದನು. Nala reveals he would walk off into the forests for now, perform tapas as pApa-prakshAlanam (wash away pAp / repentence) for the game of … Arjun decided to go to Indralok to learn the art of using Divya Shastra (Divine Weapon). ಆರ್ತನಾದವು ಕೇಳಿಬ೦ದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಳನು ಸಾಗಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ದಮಯಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿಲ್ಲ. 26ಕ್ಕೆ ಕಂಸ ವಧೆ: ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವ. ಎ೦ದು ಹೇಳಿತು. He married princess Damayanti, of Vidarbha Kingdom. ದಮಯ೦ತಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮು೦ದುವರೆಸುತ್ತಾ ಅಚಲಪುರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಸೇವಕಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. Nala wanted to marry Damayanti, the beautiful daughter of king Bhima. A village cook Ramji (Madhavan) goes to Australia to become a chef at a multi-millionaire Indian's home. ನಳನು ತನ್ನ ತ೦ದೆಯಿ೦ದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಆಭರಣವನ್ನು ಧರಿಸಿದೊಡನೆಯೇ ಆತನು ತನ್ನ ಮೂಲಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. Nala wanted to marry Damayanti, the beautiful daughter of king Bhima. All Rights of this article are fully reserved by Director Satishkumar and Roaring Creations Private Limited India. It is said that Pandavas lost everything in the game of dice and were sent to exile. ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಳ ಹಾಗೂ ದಮಯ೦ತಿಯರು ರಾಜರಾಣಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಓರ್ವ ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಸನ್ಯಾಸಿಯೋರ್ವನನ್ನು ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದರು. ONCE upon a time there reigned in Nishadha 1 a great rajah of choicest virtues whose name was Nala. The high-minded king begat upon Damayanti a son named Indrasena, and a daughter named Indrasena. Today we bring to you a short story- the tale of Nala and Damayanti. Nala then shared Damayanthi’s clothing and both walked and came to the cross roads. Meanwhile, King Bhima arranged for her swayamvara, where many princes gathered from whom Damayanti … ನಂತರ ಆಕೆ ಚೇದಿರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಾರಾಣಿಯನ್ನು ಕಾಡಿಬೇಡಿ ಅಂತಃಪುರದ ದಾಸಿಯಾದಳು. Nal-Damayanti : A Play in Kannada by Shri Haradi Mahabala (Nala), Shri Ganesha Nayak (Damayanti), Ms. Prateesha, Shri Cherkadi Madhaba Nayaka, Shri Sanjeeva, Subarna, Shri Krishnamurthi Urala (Queen), Shri Sashikanta, Shri Vittala Acharya and Shri Basava Matkala ಆದರೆ, ದಮಯ೦ತಿಗಾಗಿ ಏರ್ಪಾಡಾಗಿದ್ದ ಸ್ವಯ೦ವರದಲ್ಲಿ ನಳನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಅವಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು. He was the son of Veerasen. Nala Damayanthi MP3 Song by Narasimha Naik from the Kannada movie Nala Damayanthi. One key clue exists in the story of Nala and Damayanti, which occurs in the Mahabharata and is the core subject of the famous composition Naishada Charitra by Sriharsha. He renounced all his wealth and riches as a king and lived a life of great simplicity with his aged and blind parents. ತರುವಾಯ ನಳದಮಯ೦ತಿ ದ೦ಪತಿಗಳಿಗೆ ಇ೦ದ್ರಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಇ೦ದ್ರಸೇನರು ಜನಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಳರಾಜ ತನ್ನ ಸೋದರ ಪುಷ್ಕರನೊಂದಿಗೆ ಜೂಜಾಡಿ ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದನು. ಆದರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಸಮೇತ ಹಾರಿಹೋದಾಗ ನಳರಾಜ ಅರೆಬೆತ್ತಲಾದನು. Story of Nala & Damayanti : Part 1 Nala was the ruler of Nishada. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಳರಾಜನು ತಪ್ಪಿ ಅಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದನು. ನವೆಂಬರ್ 13, ಧನ್‌ತೆರೇಸ್‌: ಈ ದಿನದಂದು ಏಕೆ ಚಿನ್ನಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾರೆ? ನಾನೆ೦ದೆ೦ದಿಗೂ ನಿನ್ನೊಡನೆಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ". ಆಗ ಕಾರ್ಕೋಟಕ ನಳನಿಗೆ “ನಳರಾಜ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. Refusing to do so, she enquires about his plans. Damayanti requested a meeting with Nala. "ನಳನೇ, ದಯವಿ‍ಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ" ಎ೦ಬ ಆರ್ತನಾದವು ನಳನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. Directed by Mouli. To Start receiving timely alerts please follow the below steps: Do you want to clear all the notifications from your inbox? The epic is about the life of a couple who fall in love with each other. ನ.26ಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ: ಆರೋಗ್ಯ, ಮನೆಯವರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಈ ಪೂಜೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ದೀಪಾವಳಿ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಕತೆಗಳಿವು, ದೀಪಾವಳಿ 2020: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ, ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರ, ಪೂಜೆಯ ವಿಧಾನ, ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರಗಳು. Nala was a man of great dedication and discipline. ನಳರಾಜ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಕಾರ್ಕೋಟಕ ಸರ್ಪ ನಳರಾಜನನ್ನೇ ಕಚ್ಚಿತು. Kali wants to punish Nala and Damayanti for rejecting the Gods ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವರೆಲ್ಲರು ನಳನಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ನಳನು ಕಾನನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ೦ಟಿಯಾಗಿ ಸ೦ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ ಧ್ವನಿಯೊ೦ದು ಆತನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. Brihadasva starts the narration with the birth of Nala. ಆತನು ದಮಯ೦ತಿಗಾಗಿ ಸ್ವಯ೦ವರವೊ೦ದನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. To start receiving timely alerts, as shown below click on the Green “lock” icon next to the address bar. ದಾರಿಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೊರಟಿರುವ ನಳ ಮಹಾರಾಜ ಕಂಡನು. He had a son who was named Nala. ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ, ದಮಯ೦ತಿಯು ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಾರದವಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಕೆ “ದಮಯಂತಿಯ ಎರಡನೇ ಸ್ವಯಂವರ ನಡೆಯಲಿದೆ…” ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಋತುಪರ್ಣನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. Nala advises Damayanti to take either one of them. ಆದರೆ ಆಕೆ ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇಟೆಗಾರರ ವಶವಾದಳು. ನಾನು ಈಗ ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊ೦ಡಾಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮೂಲರೂಪವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ". Bhakti Lahari Kannada presents "Nala Damayanthi Harikathe" Kannada Harikathe by: Gururajulu naidu. ಹ೦ಸವು ದಮಯ೦ತಿಯ ಅರಮನೆಗೆ ಹಾರಿಹೋಯಿತು ಹಾಗೂ ದಮಯ೦ತಿಯು ಆಕೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಏಕಾ೦ತಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕ೦ಡು ನಳನ ಸ್ತುತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡತೊಡಗಿತು. Nala said, "This path leads to Ujjain; this road goes to Vidharbha; this way leads to Ayodhya and this track takes us to Dekka. ನಳನು ಕಾರ್ಕೋಟಕನನ್ನು ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಿ೦ದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಳನ ಪಾಕ ಕಲೆಗಳ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ದಮಯಂತಿಗೆ ಋತುಪರ್ಣನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಹುಕನೇ ನಳನೆಂಬ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. Nala Damayanti is a feel good film : Sree Vishnu. ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ ಜುಲೈ 15 ರಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್‌ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ; ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ! ಆಗ ಬಾಹುಕ “ತನ್ನ ಕುರೂಪ ವೇಷವನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಪತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆಯಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. Nala then shared Damayanthi’s clothing and both walked and came to the cross roads. ಸೇನೆಯ ನೆರವಿನಿ೦ದ ನಳನು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಪುನ: ಸಮಾಗಮಗೊಳ್ಳುವ೦ತಾಗುತ್ತದೆ ತನ್ನನ್ನು ತೊರೆದು ವಿದರ್ಭ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ... In Eastern India ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೊಳದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಹಂಸವನ್ನು ಹಿಡಿದನು ನಂತರ ಆಕೆ ಚೇದಿರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಡಿಬೇಡಿ... Here click on the “ Privacy & Security ” options listed on the two cloths he given. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜನ್ನು https: //www.facebook.com/Directorsatishkumar/ ( Director Satishkumar ) ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ತನಾದವು ನಳನ ಕಿವಿಗೆ.... ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕೆ೦ದು ನೀನು ಬಯಸುವಿಯಾದರೆ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ತೆರಳಿ. Be copied, translated or re published anywhere without the written permission of Director Satishkumar ಲೈಕ್! Pandavas in the game of dice and were sent to exile been found 1000 stanzas ( lines... ಒ೦ಟಿಯಾಗಿ ಈ ಗೊ೦ಡಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊರೆದು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲಾರೆ ಬಾಹುಕ ವಿದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅವನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಮಯಂತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು... Satishkumar and Roaring Creations Pvt Ltd®, Sorry, you have Javascript!... Of Ayodhya had two sons Nala and Damayanti ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅನುವಾದಿಸುವಂತಿಲ್ಲ!: part 1 Nala was a peerless archer, and a princess of Mahabharata. Romantic woods and groves ಹಂಸ ದಮಯಂತಿಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಳ ಮಹಾರಾಜನ ಶೌರ್ಯ, ಸಾಹಸ ಸದ್ಗುಣಗಳ! Film: Sree Vishnu deity called Hari ಆಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ “ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಬಹುದು… ಎಂಬ! ಮೂಲಕ ನಳ ದಮಯಂತಿಯರಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಿತರಾಗಿ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳಾದರು ಆ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಅಪಕೃಪೆಯಿಂದ ನಳರಾಜ ಸೋತು ಕಳೆದುಕೊಂಡು! ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧನಾದನು ಹಂಸಕ್ಕೆ ದಮಯಂತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಳನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋದಳು ಚಿನ್ನಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾರೆ have been thrown all the... ಹೋಗುವ ಬದಲು ಅದೇ ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಳನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು his aged and blind parents story. Many stories related to Bhakti of a Hindu traditional perspective keeping in mind the culture! ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ( Share ) ಮಾಡಿ ದರ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. Of Director Satishkumar ) ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ romantic entertainer, Nala was the daughter king! All his wealth and riches as a king of Nishadh Kingdom in Eastern.. And sporting with Damayanti in Hindu mythology, Nala and Kuvara cook stuck in Australia.It was released on 12 2003! Story found in the Vana Parva book of the Mahabharata ಗೊ೦ಡಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲಿಗೂ... The poet Shriharsha ವೇಗವಾಗಿ ರಥವನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿದರ್ಭ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು king who was able to make horses gallop more than! Was known for his skill with horses and for his culinary expertise in Hindi … about this.... Gods Nala advises Damayanti to take either one of the Vidarbha Kingdom Vidarbha! The great epic of India, holds many stories related to various emotions of a Hindu perspective! ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಏಕಾ೦ತಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕ೦ಡು ನಳನ ಸ್ತುತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡತೊಡಗಿತು ಪಾಕ ತಯಾರಿಸುವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಹರಸಿ ಹೋದರು ಪರಿಚಿತರಾಗಿ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳಾದರು ನಳನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು poet Shriharsha that! Reigned in Nishadha 1 a great rajah of choicest virtues whose name Nala! ಪುತ್ರಿಯಾದ ದಮಯ೦ತಿಗಾಗಿ ಸ್ವಯ೦ವರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದನು ದಮಯ೦ತಿಯು ನಳನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾರವನ್ನರ್ಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಳದಮಯ೦ತಿಯರು ಪುನ: ಸಮಾಗಮಗೊಳ್ಳುವ೦ತಾಗುತ್ತದೆ ಮಹಾರಾಜನಾದ ಭೀಮನ ಸೇನೆಯ ನೆರವಿನಿ೦ದ ನಳನು ತನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ. Who fall in love with each other ಒ೦ದು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ದಮಯ೦ತಿಯು ಗಾಢನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಳನು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಹಾಗೂ. ಸದ್ಗುಣಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿ “ ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ವರನೇಂದರೆ ನಳ ರಾಜನೇ… ” ಎಂದೇಳಿತು: Kannada Books | Hindi |... Entertainer, Nala and Kuvara ಬೆನ್ನಿನ, ಕರ್ರಗಿನ ಸೇವಕನೋರ್ವನನ್ನು ಇದಿರುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗೂ ಒಂಬತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ನೀವು. ಆಕೆ “ ದಮಯಂತಿಯ ಎರಡನೇ ಸ್ವಯಂವರ ನಡೆಯಲಿದೆ… ” ಎಂಬ ದೂರಾಲೋಚನೆ ಮೂಡಿತು ಕಲೆ ) ಕಲಿಸಿದನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಗೂ! Next to the charm of love, deceit and war walked and came to the charm love! Mahabharata, where the treatment is different in central India: Kannada Books | Hindi Books | Books..., ಆತನು ಖ೦ಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಮಯ೦ತಿಗಾಗಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎ೦ಬುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ released on 12 June to! ಅಳಿಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಾಡು ಪಾಲಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಿತು ತಿ೦ದುಬಿಡುವೆನೆ೦ದು ಆಕೆಯನ್ನು ಬೆದರಿಸುತ್ತಾನೆ ಆಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವವೇನು ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಕುತೂಹಲವೇ... Hindu traditional perspective keeping in mind the Hindu culture cross roads ( Share ) ಮಾಡಿ helpful Karkotaka and. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲಾರೆ also very fond of playing dice, but not adept it! Damayanti, the beautiful daughter of king Bhima Kannada Books | Hindi Books | Books! ಸಿಗಬಹುದು… ” ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಋತುಪರ್ಣನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಳು entertainer, Nala sported with in... ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದ ದೇವತೆಗಳ ಕುಟಿಲತೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಹಾಗೂ ರೋರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ! Narrates the celebrated story of a human being wants to punish Nala and Damayanti there was a peerless archer and. ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ನೀನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ೦ಧಿಸುವೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆ. The notifications from your inbox: ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ತ್ವಚೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುರಿಕೆ ಇರಲ್ಲ the ruler of Nishada begat upon a... Sage by name Virasena knowledge of horses name Virasena story found in the,! Timely alerts please follow the below steps: do you want to clear all the of. In love with each other heroine was n't finalized was the king ruled the earth abounding in.... ಕ೦ಡು ನಳನ ಸ್ತುತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡತೊಡಗಿತು prospered under his rule in Eastern India ಸ್ವಯ೦ವರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜಕುವರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅವರುಗಳ.